Pomoc Lukášovi


Slovak Floorball Cup vytvára 4. ročníkom spoluprácu s občianskym združením APPA - Asociácia pomoci postihnutým, v rámci ktorej bude každý rok vytvorená charitatívna zbierka na pomoc telesne ťažko postihnutých športovcov. V roku 2019 budeme spoločne s vami pomáhať Lukášovi Rosinčinovi.

Lukas


Lukáš Rosinčin je 29 ročný, telesne tažko postihnutý chalan s diagnózou DMO (detská mozgová obrna). Jeho život napĺňa najmä šport, konkrétne stolný tenis, ktorý hráva za telesne postihnutých vo svojom rodisku v Lietavskej Lúčke. Jeho tatino zomrel, ale mamina mu je veľkou oporou, sprevádza ho na turnajoch, všemožne ho podporuje a teší sa z jeho úspechov. Ich sociálna situácia je však slabšia. Lukáš s mamou by potrebovali pomoc s úpravou bezbariérovej kúpeľne v ich staršom rodinnom dome.

Charitatívna zbierka, ktorú budeme realizovať za pomoci občianskeho združenia APPA - Asociácia pomoci postihnutým, bude prebiehať formou verejnej zbierky počas celého dňa 17.8.2019 v EUROVIA Aréne. Prispieť však budú môcť nielen návštevníci Slovak Floorball Cup 2K19, ale aj všetci fanúšikovia florbalu - a to prostredníctvom darcovskej SMS. Prispieť môžete pomocou zaslania DMS na číslo 877 v tvare DMS (medzera) APPA. Hodnota 1 DMS predstavuje 2 € v sieti všetkých operátorov.

Ďakujeme!

SMS